SAP BusinessObjects Analiza danych, wizualizacje i raportowanie

Robert Half

Adanto zapewnia narzędzia do planowania finansowego i raportowania dla globalnego działu finansów dużego przedsiębiorstwa zajmującego się stażem zawodowym i doradztwem w Dolinie Krzemowej.

Dzięki licznym wdrożeniom złożonego SAP BusinessObjects Universes, Adanto umożliwiło łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych danych finansowych, w celu tworzenia niestandardowych raportów, które stały się niezbędne w procesie optymalizacji całej firmy oraz poprawy jej wydajności i konkurencyjności. Co z kolei pomaga zoptymalizować jego wydajność i bezpośrednio poprawia wyniki finansowe.

Sytuacja

Robert Half IT miał problemy ze zrozumieniem swoich wydatków, wydajności działów i przebiegu SLA, co skutkowało niedokładnym prognozowaniem, niedomiarem i przekroczeniem budżetu. Firma poprosiła Adanto o pomoc we wdrożeniu nowego systemuERPMaconomy firmy Deltek oraz stworzeniu platformy do analizy, wizualizacji i raportowania danych korporacyjnych w oparciu o SAP Business Objects Universes.

Rozwiązanie

SAP BusinessObjects Portfolio to zestaw narzędzi, które zapewniają lepszy wgląd w wydajność organizacji oraz optymalizują wydajność i poprawiają wyniki. Aplikacje te zapewniają użytkownikom dostęp do niezawodnych, spójnych i kompletnych danych za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszą. Dane mogą być wówczas dowolnie zestawiane i analizowane, a wyniki tych analiz prezentowane w wielu różnych formach graficznych. Dzięki temu korelacje między informacjami, nawet jeśli nie wydają się oczywiste, stają się zrozumiałe. Produkty SAP BusinessObjects, które pozwalają na szybki dostęp do wszystkich niezbędnych danych, są niezbędne w procesie optymalizacji Twojego biznesu oraz poprawy jego efektywności i konkurencyjności.

Portfolio SAP BusinessObjects obejmuje zestawy narzędzi Business Intelligence (BIP), Enterprise Information Management (IM) i Enterprise Performance Management (EPM) oraz rozwiązania Corporate Governance, Risk and Compliance (GRC), które pomagają firmom i organizacjom osiągać dobre wyniki.

Kluczowe cechy:
• Silnik do tworzenia raportów z zewnętrznymi stronami internetowymi i możliwością tworzenia złożonych reprezentacji graficznych,
• Restrykcyjne ale łatwe w zarządzaniu zabezpieczenia dla intranetu i Internetu,
• Rozszerzone uprawnienia na poziomie niemal pojedynczej komórki,
• Rozszerzone rejestrowanie zdarzeń i działań użytkownika,

Metryka:
5 światów obiektów/wszechświatów (Business Objects Universe),
Ponad 200 raportów finansowych i zarządczych,
Ponad 20 KPI - kluczowych wskaźników wydajności,

Usługi wykonane

Analiza danych i analiza biznesowa

Aplikacje

Tworzenie aplikacji niestandardowych

Makonomia Deltek

Kluczowe cele

Wymiana całego systemu finansowego ERP na nowy – Deltek Maconomy,

Poprawienie możliwości dostępu do danych dla użytkowników,

Ulepszony pomiar wydajności IT i procesów biznesowych oraz raportowanie w czasie rzeczywistym,

Lepszy UX i intuicyjny interfejs użytkownika sieci Web,

Zastosowane technologie

• Makonomia Deltek

• SAP BusinessObjects Web Intelligence

• PL-SQL, SQL

• Oracle, serwer SQL,

• AWS EC2

• AWS RDS

• Java

Wynik

Celem projektu było wdrożenie nowego finansowego planowania zasobów dla przedsiębiorstwa o nazwie Maconomy (rozwiązania do zarządzania finansami, które zapewnia głęboki wgląd w rentowność firmy, projektu lub pojedynczego klienta). Ponadto utworzono kilka uniwersów obiektów (Object Universes) i na podstawie tychże generowano raporty dla użytkowników biznesowych.