Nasze najnowsze dowody skuteczności

Kiedy innowacje, dedykowane badania, celowa strategia, przyszłościowy rozwój i niekończąca się ciężka praca dostarczają lepszych rozwiązań dla problemów w branży, dzielenie się nimi jest ekscytujące.

Usługi dotyczące aplikacji

Usługi dotyczące danych

Usługi w chmurze

Usługi dotyczące aplikacji

Cross-project integration Platform – Robert Half

Cross-project integration Platform Adanto accelerates client’s ROI – Rate of Innovation Adanto DevOps Services deploys a powerful, Cross-Project Cloud Integration Platform (CP-CIP) for the large Silicon Valley Enterprise Software Innovation Lab enabling continuous, asynchronous releases of multiple, unrelated software projects built in the same cloud infrastructure Download PDF Description As organizations move beyond their initial […]

Enterprise Marketing Automation

Enterprise Marketing Automation Adanto provides a marketing automation service based on AWS architecture and Oracle Eloqua Marketing Cloud capabilities that deliver email alerts to all registered service subscribers with the most accurate information about the most recent, available job openings that precisely match their skills. Download PDF Description Adanto has previously delivered to Robert Half […]

IoT telemetry solution

High Availability cluster for the Gas Pipeline Telemetry System Download PDF Description Adanto provides an easy automated communications process by which measurements and other data are collected at remote or inaccessible points and transmitted to receiving equipment for monitoring. The Environment Our oil and gas pipeline client had a physical location of a pipeline in […]


Usługi dotyczące danych

Analiza Big Data

Big Data Analytics & Real-time Reporting Adanto significantly improves customer service and reduces operating costs for the global leader in the HR Consulting field by deploying real-time big data analytics and reporting for data streaming from Contact Centers in 15 regions around the world. Download PDF Environment Challenge Services performed Key goals Real-time Analysis of […]

Rozwiązanie Data Lake w chmurze

Cloud-based Data Lake solution Adanto democratizes data with a cloud-based Data Lake solution Adanto provides easy access to raw data for many departments of the Silicon Valley-based global leader in the Consulting and Professional Staffing industry and helps institutionalize data-driven digital culture throughout the entire enterprise. Download PDF Description Data lakes are enterprise-wide data management platforms […]

SAP BusinessObjects Data Analytics, Visualizations & Reporting

SAP BusinessObjects Data Analytics, Visualizations & Reporting Adanto provides financial planning and reporting tools for the global finance department of a large Silicon Valley professional placement and consulting enterprise. Through multiple deployments of complex SAP BusinessObjects Universes, Adanto enabled easy access to all necessary financial data, for custom report creation that became essential in the […]

Aplikacja dla światowych sił sprzedaży w oparciu o algorytmem NLP Data Science

Application for the global sales force powered by the NLP Data Science-algorithm Adanto markedly improves the productivity of sales and marketing teams at the global leader in the Professional Staffing field by delivering targeted real-time leads via a powerful, yet simple-to-use enterprise application to their mobile or PC device of choice. Download PDF Situation Solution […]


Usługi w chmurze

Automatyzacja zarządzania cyklem życia AWS AMI

AWS AMI Lifecycle Management Automation Adanto Software helps an $8 billion-dollar Professional Staffing global leader in its aggressive plans to be a cloud-only company, by taking the complexity out of provisioning the latest versions of IT-approved Amazon EC2 virtual servers in the cloud for approved company-wide use. Download PDF Situation Solution Adanto automated the company’s […]

Dlaczego wybrać nas?

Produktów Poddanych Przemianie

Dostarczyliśmy nowe, generujące przychody produkty i usługi, które były lepiej dostosowane do klientów indywidualnych i ich natychmiastowych potrzeb, wykorzystując do tego naszą technologię, metody dostawy i przewagę lokalizacji na całym świecie, aby osiągnąć to wszystko po bardzo konkurencyjnych cenach.

Zoptymalizowanych Operacji

Zdefiniowane, zbudowane, zarządzane i zorientowane na urządzenia mobilne, oparte na chmurze, bez-serwerowe platformy dla naszych klientów z elastycznością i nieporównywalną skalą pomagającą czerpać korzyści z nowych rynków, obszarów geograficznych, ekosystemów i modeli biznesowych przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów.

Upełnomocnionych Pracowników

Upowszechniony i uproszczony dostęp do cyfrowej przestrzeni roboczej dla pracowników naszych klientów, umożliwiający ujednolicony, spójny, wydajny i zwiększający doświadczenia w równym stopniu dla wszystkich, to wszystko w celu uzyskania dostępu do systemów, usług, danych i aplikacji z dowolnego miejsca na ziemi.

Engaged
Users

Pomogliśmy pozyskać, zaangażować i zatrzymywać przy sobie miliony klientów w ramach stałej praktyki przewidywania potrzeb klientów i utrzymywania z nimi kontaktu w celu pielęgnowania trwałych relacji, lojalności, a tym samym rozwoju biznesu.

Referencje