Odblokuj moc swoich danych.

Usługi danych Adanto dostarczają właściwe informacje we właściwe miejsce we właściwym czasie.

Klienci Adanto w różnych lokalizacjach geograficznych i branżach polegają na rozwiązaniach i usługach oprogramowania Adanto Data Prep, Big Data Analytics, Data Science i Machine Learning (uczenie maszynowe), aby poprawić jakość swojej marki, zwiększyć sprzedaż, zwiększyć środki marketingowe, zoptymalizować nieefektywne procesy, obniżyć koszta lub wzmocnić nowe produkty czy też usług na rynku.

Usługi dotyczące danych

Dlaczego wybrać nas?

Produktów Poddanych Przemianie

Dostarczyliśmy nowe, generujące przychody produkty i usługi, które były lepiej dostosowane do klientów indywidualnych i ich natychmiastowych potrzeb, wykorzystując do tego naszą technologię, metody dostawy i przewagę lokalizacji na całym świecie, aby osiągnąć to wszystko po bardzo konkurencyjnych cenach.

Zoptymalizowanych Operacji

Zdefiniowane, zbudowane, zarządzane i zorientowane na urządzenia mobilne, oparte na chmurze, bez-serwerowe platformy dla naszych klientów z elastycznością i nieporównywalną skalą pomagającą czerpać korzyści z nowych rynków, obszarów geograficznych, ekosystemów i modeli biznesowych przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów.

Upełnomocnionych Pracowników

Upowszechniony i uproszczony dostęp do cyfrowej przestrzeni roboczej dla pracowników naszych klientów, umożliwiający ujednolicony, spójny, wydajny i zwiększający doświadczenia w równym stopniu dla wszystkich, to wszystko w celu uzyskania dostępu do systemów, usług, danych i aplikacji z dowolnego miejsca na ziemi.

Engaged
Users

Pomogliśmy pozyskać, zaangażować i zatrzymywać przy sobie miliony klientów w ramach stałej praktyki przewidywania potrzeb klientów i utrzymywania z nimi kontaktu w celu pielęgnowania trwałych relacji, lojalności, a tym samym rozwoju biznesu.

Referencje