Platforma integracji między-projektowej

Robert Half

Adanto przyspiesza ROI – Rate of Innovation - wskaźnik innowacyjności

Usługi DevOps Adanto wdraża potężną, wieloprojektową platformę integracji chmury (CP-CIP) dla dużego inkubatora innowacyjności pracującego przy oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, a który znajduje się w Dolinie Krzemowej. Umożliwiło to ciągłe, asynchroniczne publikowanie wielu niepowiązanych projektów dotyczących oprogramowania zbudowanego w tej samej infrastrukturze chmury

Opis

W miarę jak organizacje wychodzą poza początkowe wdrożenia w chmurze, dostrzegają rosnącą potrzebę łatwej integracji danych i wielu procesów programistycznych między chmurą a lokalnymi bazami danych i aplikacjami w łatwiejszy, ciągły i bardziej zautomatyzowany sposób. Ponieważ migracja i integracja razem stanowią drugi co do wielkości problem związany z przetwarzaniem danych w chmurze zespół Adanto DevOpsTeam został poproszony o sprostanie wyzwaniu jednego z klientów Doliny Krzemowej R&D Software Innovation Lab dotyczącego uproszczenia prac rozwojowych i wdrażania wielu równoczesnych projektów w chmurze w tym samym czasie. Adanto nazwał to rozwiązanie Platformą Integracyjną Cross-ProjectCloud (CP-CIP) i wdrożył ją w środowisku chmurowym AWS.

Wyzwanie:

Klient wykazywał rosnące zapotrzebowanie na coraz większą liczbę wersji oprogramowania w coraz większej liczbie niepowiązanych projektów tworzonych przy użyciu różnych języków programowania i przez bardzo różne zespoły, ale przy użyciu wspólnej infrastruktury chmury, usług współdzielonych i lokalnych baz danych. Rzeczone projekty silosowe były realizowane oddzielnie, ale były bardzo zależne od tego samego stanu właściwego wspólnej infrastruktury.

Niestety, ta struktura rozwoju oprogramowania i wydań oprogramowania nie pozwalała na interoperacyjność informacji między projektami. Brak współdzielenia między projektami ważnych zmian w podstawowym stanie infrastruktury spowodował niezliczone błędy oprogramowania, frustrację programistów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych testów i poprawek oprogramowania, a także poważne awarie centrum danych, powodujące tysiące niezadowolonych użytkowników aplikacji biznesowych.

Usługi wykonane

DevOps

Security (Bezpieczeństwo)

Usługi infrastrukturalne

Usługi administracyjne

Amazon Cloud

Azure Cloud

Aplikacje

Tworzenie aplikacji niestandardowych

Kluczowe cele

Ostrzeganie, gdy nowe projekty lub zmiany wpłyną na funkcjonalność innych projektów,

Obniżenie liczby błędów na etapie wdrożenia projektów dzięki automatycznym testom,

Obniżenie kosztów rozwoju i testów dzięki testom automatycznym,

Wyeliminowanie ryzyka błędów spowodowanych nowymi projektami wdrażanymi w środowisku produkcyjnym,

Rozwiązanie

 • Zautomatyzowano skrypty tworzące infrastrukturę związaną z projektem na żądanie (podczas testowania),
 • Wprowadzono zautomatyzowane testy integracji między projektami podczas fazy wdrożenia i testy modernizacji wszystkich powiązanych projektów już wdrożonych w fazie produkcji,
 • Wprowadzono zautomatyzowaną i stabilną platformę do ciągłej integracji, stable platform for continuous integration. 
 • Wprowadzono rozszerzony monitoring rozpoczętych projektów z alertami o błędach,
 • Skrypty oparte na harmonogramie i wyzwalaczu, które tworzą środowiska, projekty a nawet uruchamiają testy,

Zastosowane technologie

 • AWS AMI (Amazon Machine Images),
 • AWS EC2 (Elastic Compute Cloud),
 • AWS S3 (Simple Warehousing Service),
 • AWS CloudFormation,
 • AWS Cloudwatch,
 • AWS CLI (Command Line Interface),
 • Jenkins Continuous Integration,
 • Sonarqube,
 • Maven,
 • Nexus,
 • HashiCorp Packer,
 • Bash scripting,
 • PowerShell,
 • Chef (Infrastructure Automation),RabbitMQ,
 • HA Cluster,
 • Angular,Python,
 • Java, NodeJS, Drupal, Unix,
 • Git, Bitbucket, SVN,
 • Slack – powiadomienie o błędzie dla skonfigurowanych grup,