„Dostaliście kontrakt w oparciu o Waszą zdolność do dostarczania niezrównanych umiejętności w zakresie innowacji technicznych, solidne, udokumentowane osiągnięcia w zakresie stabilnych i przewidywalnych wyników, oferowane przez postępowych ludzi i kulturę zorientowaną na wyniki”.

Rozszerzona Architektura NetVault (NVXA), Bret Roscoe, dyrektor wykonawczy