„Ciągle upewnialiśmy się o istotności wszechstronnego portfolio wiedzy eksperckiej Adanto podczas powierzonego nam zadania wdrożenia rozwiązania Secure Transit VPC dla dużej, międzynarodowej firmy farmaceutycznej w wielu regionach geograficznych, na dwóch kontynentach. Zdolność Adanto do pracy z zespołami rozproszonymi geograficznie i dostarczania wyników tak jak chce tego klient, w wielu strefach czasowych, to prawdziwy wyróżnik, który może zaoferować niewiele firm świadczących usługi inżynierskie."

Dyrektor ds. Aplikacji i Platform IT